csütörtök, 17 szeptember 2015 14:28

Házi dolgozatok, projektmunkák a 2015/2016-os tanévre

Értékelés:
(4 szavazat)

Magyar nyelv és irodalom

  • A projektfeladat pontszáma 30%-ban beszámít a témazáró dolgozat értékelésébe.
  • A projektfeladatok leadási határideje: a szaktanárral előre egyeztetett időpontban.

9. évfolyam

Irodalom Magyar nyelv
 I. félév  II. félév  I. félév  II. félév
Készítsen rajzot vagy modellt valamely legendás ókori mitológiai lényről! Készítsen jelmezterveket Shakespeare: Rómeó és Júlia című darabjához!

Írjon képzelt riportot minimum egy oldal terjedelemben a következő eseményről! Legyen benne helyszínleírás, párbeszéd, újságírói véleménynyilvánítás!

Egy japán vasúttársaságnál az emberi arckifejezést felismerő szoftvert alkalmaznak arra, hogy ellenőrizzék, alkalmazottaik eleget mosolyognak-e.

Írjon rövid történetet egy oldal (A4) terjedelemben, melyben a következő szavakból legalább 10 szerepel!

muskátli, iszkol, potyadék, olaj, kotta, pótmama, joviális, hetyke, fűszál, henceg, molekula, tűpárna, talponálló, süllyeszt, suttyomban

10. évfolyam

Irodalom Magyar nyelv
I. félév  II. félév  I. félév  II. félév

Írjon naplót, hogyan töltené napjait egy lakatlan szigeten!

Beszámolóját rajzokkal színesítheti!

Készítse el Petőfi Sándor: Az alföld című versét képregényben!

Készítsen dajkanyelvi vagy szleng szótárt, amely minimum 20 kifejezést tartalmaz!

(Pl. saját gyermekkorából vagy kistestvér „aranyköpéseit” felhasználva! (Közönségesség kerülendő!)

Írjon védő-/ vádbeszédet Bánk bán ártatlansága vagy bűnössége mellett minimum egy oldal (A4) terjedelemben!

11. évfolyam

Irodalom Magyar nyelv
I. félév  II. félév  I. félév  II. félév

Ábrázolja Madách Imre: Az ember tragédiája című alkotásának egy jelenetét szabadon választott technikával! (rajz, montázs..)

Néhány mondatban indokolja meg döntését!

Készítse el egy 19. század végi párizsi napilap/magazin egy példányát! (Terjedelme minimum 4 oldal legyen!)

Formálja meg rejtett beszédszándékát a következő szituációban, melynek terjedelme minimum 20 mondat legyen!

Testvére nemrég kapott egy új telefont. Szeretné elérni szüleinél, hogy önnek is vegyenek. Találjon ki rejtett érveket!

Az írás szegényes az élőszóhoz képest!

Érveljen a fenti állítás mellett, majd fejtse ki ellenérveit is minimum egy oldal terjedelemben!

12. évfolyam

Irodalom Magyar nyelv
I. félév  II. félév  I. félév  II. félév

A századforduló irodalmi életének fontos színterei voltak a kávéházak. Mutasson be egy budapesti kávéházat a 20. első feléből!

(Terjedelme minimum 2 oldal legyen!)

Készítsen egy dadaista vagy szürrealista stílusú montázsképet!

(Mérete minimum: A4!)

Válasszon ki egyet a következő nyelvekből vagy nyelvcsaládokból és mutassa be azt röviden, főként a nyelv vagy nyelvcsalád különlegességeire koncentrálva! (Terjedelem: 1 oldal)

Választható nyelvcsaládok: kelta, szláv, újlatin, germán, romani, ausztráliai bennszülött, pápua nyelvek, dravida nyelvek

Választható önálló nyelvek: baszk, navaho, perzsa, ivrit, szuahéli, japán, grúz

Lapozzon fel egy újságot az 1900-as évek elejéről, és keressen benne öt olyan szót, amelyet ma már nem használunk, és adja meg a jelentésüket! Segítséget ad a régi újságok felkutatásához az OSZK honlapján az Elektronikus Periodika Archívum (epa.oszk.hu).

Történelem

Évfolyam 1. félév Határidő 2. félév Határidő
9. évfolyam

Készítsen egy múmiát díszes szarkofágban sírmellékletekkel az általa választott technikával

VAGY

Fessen barlangrajzot a feladat megvalósítására alkalmas méretű kavicsra.

(EGYÉNI)

2015. november 30.

Alapítsanak szerzetesrendet. Tervezzék meg az öltözéket, fogalmazzák meg a szerzetesi szabályzatot, rajzolják meg a kolostor alaprajzát.

(CSOPORT)

2016. május 20.
10. évfolyam

Készítsen a felfedezések témaköréből három dimenziós produktumot (makett, térkép, modell, festmény, kis plasztika, stb.)

(EGYÉNI)

2015. november 30.

Keressen fel és dokumentáljon (térkép, fénykép, leírás, stb.) 3 török kori, Magyarország területén található emlékhelyet.

(PÁROS)

2016. május 20.
11. évfolyam

Készítsenek haszontalan találmányt az ipari forradalomhoz kapcsolódóan. Követelmény a használhatatlanság.

(CSOPORT)

2015. november 30.

Készítsen politikai vagy reklám plakátot, amely a két világháború között jelenhetett volna meg. A feladat magában foglalja a plakát megtervezését, elkészítését és kiállítását. Szabadon választott technikával lehet dolgozni DE a nyomtatás NEM megengedett.

(EGYÉNI)

2016. május 20.
12.-13. évfolyam

Készítse el a Millennium korszakának egy meghatározó létesítményének makettjét.

(CSOPORT)

2015. november 30.

Készítse el egy híres személyiség Facebook profilját, a választható korszak 1930-1945.

(EGYÉNI)

2016. május 20.

Matematika

 

  I. félév II. félév
Téma Határidő Téma Határidő
9. évfolyam

1. A számok írásának története

vagy

2. A számok kialakulása

vagy

3. A számrendszerek kialakulása és használata

2015. nov.6

1. Pitagorasz munkássága

vagy

2. Thalesz munkássága

2016. márc.30.
10. évfolyam

1. A megoldóképletek története

vagy

2. Tartaglia munkássága

vagy

3. Cardano munkássága

vagy

4. Viéte munkássága

2015. nov.6. Az aranymetszés és alkalmazásai (Mutassa be megjelenését a matematikában, természetben, építészetben, festészetben! Legalább három konkrét példát válasszon! ) 2016. márc.30.
11. évfolyam

1. Euler élete és munkássága

vagy

2. Gauss élete és munkássága

vagy

3. Cantor élete és munkássága

2015. nov.6

1. Gráfok: nem egyszerű gráfok, nevezetes problémák bemutatása

vagy

2. A Pascal háromszög

2016. márc.30.
12-13. évfolyam

A két Bolyai

( Az egyik Bolyai élete és munkássága; egy axióma és tétel ismertetése)

2015. jan. 8

1. Gráfok: nem egyszerű gráfok, nevezetes problémák bemutatása

vagy

2. A Pascal háromszög

2016. márc.30.

A beadandó munkák készülhetnek kézírással vagy gépelve. A terjedelem min. 1,5 oldal, 1,5 sorközzel, 12 betűmérettel. Választás szerint készíthető tabló is.

 

Angol nyelv

  I.félév határidő II.félév határidő
9.a, b, c Készítsd el a facebook profilodat angolul (név, becenév, életkor, lakhely, telefon, e-mail, család, családi állapot, érdeklődési kör, hobbik, sport, zene stb.) Illusztráld a munkádat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) képpel, rajzzal.

2015. november 2.

A nap, amit soha nem fogok elfelejteni.

Írj fogalmazást, egy élményedről (lehet kellemes vagy kellemetlen), ami valamiért emlékezetes maradt számodra (hol voltál, kivel voltál, mi történt, mit csináltál, hogy érezted magad stb.)   Munkádat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) illusztráld képpel, rajzzal.

2016. március 30.

10. a Ismertess egy terméket és készíts hozzá reklámanyagot. (reklámszöveg jellemzők, ár/árengedmény, kinek ajánlod, miért érdemes megvenni? stb.) Munkádat, fogalmazásodat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) illusztráld képpel, rajzzal. Mutasd be a klímaváltozást és annak hatásait. Milyen lesz Magyarország éghajlata és időjárása 50 év múlva? Milyenek lesznek az évszakok? Mihez kell majd az embereknek alkalmazkodnia és ez hogyan változtatja meg a mindennapi életüket? Illusztráld a munkádat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) képpel, rajzzal.
10. b, c, d, Készíts interjút a kedvenc sportolóddal/egy híres sportolóval. Válaszaihoz használd az internetet vagy a fantáziádat. Illusztráld a munkádat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) képpel, rajzzal. Mutass be egy nem mindennapi, szokatlan   találmányt létezőt vagy kitaláltat (hogy néz ki, mekkora, hogy működik, miért hasznos, mennyibe kerül stb.) Illusztráld a munkádat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) képpel, rajzzal.
11.a Milyennek képzeled az ideális iskolát? (épület, tantárgyak, órák hossza, ideális tanár/diák tulajdonságai, szabályok, öltözet, egyéb lehetőségek az iskolában stb.) Munkádat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) illusztráld képpel, rajzzal. A város, ahol élek. Írj fogalmazást a városodról (név, elhelyezkedés, lakosok száma, központ leírása, nevezetességek, iskolák, vásárlási lehetőségek, egyéb sport és kulturális lehetőségek). Munkádat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) illusztráld képpel, rajzzal.
11.b, c Készíts interjút egy híres zenésszel, énekessel (ha van, a kedvenceddel) egy zenei magazinnak. Válaszaihoz használd az internetet vagy a fantáziádat. Munkádat (minimum 1 A4-es oldalnyi legyen csak szöveg) illusztráld képpel, rajzzal.

Az ideális otthon.

Készíts fogalmazást arról, milyennek képzeled az ideális otthont (elhelyezkedés, környezet, szobák, nagysága, felszereltsége stb.) Munkádat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) illusztráld képpel, rajzzal.

12-13. évf. Készíts promóciós reklám posztert egy üzlet megnyitójára. (üzlet neve, jellege, helye, nyitva tartás, miért érdemes ide jönni, akciók stb.) Munkádat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) illusztráld képpel, rajzzal. Utazási iroda prospektusába egy külföldi csoportnak készíts hétnapos útitervet Magyarországon (hol lesz a szállás, étkezés, mit látogatnak meg az adott nap, mivel utaznak, fakultatív programok stb.) Munkádat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) illusztráld képpel, rajzzal.

ANGOL másodnyelv

  I.félév határidő II.félév határidő

13. b

12. d

Mutasd be az iskolád (név, hely, környezet, tantárgyak, sportolási lehetőségek, diákok, tanárok, szabályok) Munkádat, fogalmazásodat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) illusztráld képpel, rajzzal.

2015. november 2.

Hasonlítsd össze egy átlagos hétköznapi és hétvégi étkezésedet. (hányszor eszel, mit eszel, ki készíti el, mennyire egészséges, hol eszel stb) Munkádat, fogalmazásodat (minimum 1 A4 –es oldalnyi legyen csak szöveg) illusztráld képpel, rajzzal.

2016. március 30.

Német nyelv

Német nyelv (főnyelv)

  1. félév határidő 2. félév határidő
9. évf.

Német hírességek

Deutsche Kultur

nov. 10.

Wohin würde ich reisen?

Deutsche Speisen

ápr. 10.
10. évf.

Typisch deutsch!

Mode in Deutschland

nov. 10.

Deutsche Schlösser

Berühmnte Deutsche

ápr. 10.
11. évf. 2 rövid levél (érettségi-típusú) írása adott témában, 80-100 szó (sport, nyaralás) nov. 10. 2 rövid levél (érettségi-típusú) írása adott témában, 80-100 szó (bevásárlás, hétvége) ápr. 4.
12. d

Globales Problem/ Müllsammlung/Klimaveränder

ung

nov 5. Verkehrsprobleme ápr. 10.
13. b Globales Problem/Klimaveränderung/Müllsammlung nov 5. Verkehrsprobleme ápr. 4.

Német nyelv (másodnyelv)

  1. félév határidő 2. félév határidő
10. a

Berühmte Sportarten in DL

Musikbänder in DL

nov. 10.

Mode in DL

Mein Reiseziel

ápr. 10.
11. a

Német híres sportolók

Német étkezési szokások bemutatása

nov. 10.

Mein Traumland

Mode in DL

ápr. 10.
12. b

Sportágak bemutatása

Wichtige Personen in der dt-n Geschichte

nov. 10.

Deutsche Autos

Typisch dt-e Speisen

ápr. 10.
13. a Essen nov. vége Reisen ápr. 4.

Francia nyelv

  1. félév határidő 2. félév határidő
11. a Készíts egy tablót bútorokról, berendezési tárgyakról, és írd mindegyik fölé a nevét franciául! nov. 2. Írj egy fogalmazást Ma journée címmel, majd illusztráld a szövegedet! ápr. 1.
13. b Írj egy fogalmazást Ma journée címmel, majd illusztráld a szövegedet! nov. 2. Készíts egy tablót a sportokkal kapcsolatban, és írd mindegyik kép fölé a nevét franciául! ápr. 1.

Olasz nyelv

  1. félév határidő 2. félév határidő
10. a Készíts egy táblázatot az olaszok körében legnépszerűbb foglalkozásokkal! nov. 2. Mutass be egy jellegzetes tartományi népszokást! (Képi illusztráció is megengedett.)** ápr. 1.
12. b, 12. c Egy tetszőleges olasz iskola bemutatása képekkel illusztrálva. (Képi illusztráció is megengedett.)** nov. 2. Egy adott olasz régió ételeinek bemutatása. (Képi illusztráció is megengedett.)** ápr. 1.
13. a Készíts egy egyhetes diétás tervet egy túlsúlyos embernek! (Képi illusztráció is megengedett.)** nov. 2 Egy olasz internetes oldal leírása (címoldala, felépítése) ápr. 1.

*   Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret.

** A projektmunkának a képi illusztráció nélkül minimum egyoldalasnak kell lennie, de a terjedelem a képekkel együtt sem lépheti át a három oldalt.

Fizika

  I. félév II. félév
Téma Határidő Téma Határidő
9. évfolyam Arkhimédész munkássága 2015. nov.6

1. Newton törvényei

vagy

2. Bolygómozgás

2016. márc.30.
10. évfolyam

1. A nyomás

vagy

2. A hullám

2015. nov.6.

1. Az elektromosság története

vagy

2. Thomas Edison munkássága

vagy

3. A transzformátor és az elektromos hálózat

vagy

4. Megújuló energiaforrások

2016. márc.30.
11. évfolyam A fény 2015. nov.6

1. Albert Einstein munkássága

vagy

2. Az univerzum

2016. márc.30.

A beadandó munkák készülhetnek kézírással vagy gépelve. A terjedelem min. 1,5 oldal, 1,5 sorközzel, 12 betűmérettel. Választás szerint készíthető tabló is.

Kémia

  1. félév határidő 2. félév határidő
10. évf. Egy tudós élete ppt december eleje Egy elem jellemzése március vége

Földrajz

  1. félév határidő 2. félév határidő
9. évf. A víz december eleje Egy ország komplex gazdasági jellemzése március vége

Biológia

  1. félév határidő 2. félév határidő
10. Természetvédelem ppt december eleje Környezetvédelem ppt március vége
11-12-13. Genetikai problémák ppt december eleje Egészséges életmód ppt március vége

Informatika

  1. félév határidő 2. félév határidő
9. évf. Prezentáció vizsga november eleje Szövegszerkesztés vizsga március vége
10. évf. Operációs rendszerek vizsga december eleje Online alapok vizsga március vége

Etika

  I. félév Határidő II. félév Határidő
11. évf.

Írásbeli reflexiók egy megadott szöveghez.

(EGYÉNI)

2015. november 20.

Gyűjtse össze, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy egy szabadon választott idegen ország állampolgára lehessen.

(EGYÉNI)

2016. május 20.

Ének

  I. félév Határidő II. félév Határidő
9. évf.

Mutassa be Liszt Ferenc életútját, műveit.

(1x A/4 oldal)

Mutassa be részletesen Liszt szimfonikus költeményeinek irodalmi vonatkozásait.

(1x A/4 oldal)

2015. november 20.

Mutassa be Kodály Zoltán életútját, műveit.

(1 xA/4 oldal )

Mutassa be (elemezze) részletesen a Psalmus Hungaricus c. hangszerkíséretes kórusművet.

(1x A/4 oldal)

2016. május 20.

Figyelem! A házi dolgozatokat fedlappal ellátva kérem beadni, mely a következőket kell tartalmazza:

Művészetek/ Ének zene

Házi dolgozat címe

Név

Osztály

Dátum

A dolgozat géppel, illetve olvasható (!) kézírással is beadható. A határidőn túl beadott dolgozatokat nem tudom figyelembe venni.

Rajz

Osztály I. félév Határidő II. félév Határidő
12. b

Készítse el Csepel és vonzáskörzete építészeti és szobrászati térképét fényképekkel dokumentálva.

(CSOPORT)

Szaktanárral egyeztetett időpont

Egy szabadon választott híres festmény reprodukciója kézműves technikával.

(EGYÉNI)

Szaktanárral egyeztetett időpont
12. c

Készítse el Csepel és vonzáskörzete építészeti és szobrászati térképét fényképekkel dokumentálva.

(CSOPORT)

Szaktanárral egyeztetett időpont

Egy szabadon választott híres festmény reprodukciója kézműves technikával.

(EGYÉNI)

Szaktanárral egyeztetett időpont
12. d

Készítse el Csepel és vonzáskörzete építészeti és szobrászati térképét fényképekkel dokumentálva.

(CSOPORT)

Szaktanárral egyeztetett időpont

Egy szabadon választott híres festmény reprodukciója kézműves technikával.

(EGYÉNI)

Szaktanárral egyeztetett időpont
13. a

Egy a félév során tanult művészeti stílus bemutatása vizuális eszközökkel.

(EGYÉNI)

Szaktanárral egyeztetett időpont

Egy a félév során tanult művészeti stílus bemutatása vizuális eszközökkel.

(EGYÉNI)

Szaktanárral egyeztetett időpont
13. b

Készítse el Csepel és vonzáskörzete építészeti és szobrászati térképét fényképekkel dokumentálva.

(CSOPORT)

Szaktanárral egyeztetett időpont

Egy szabadon választott híres festmény reprodukciója kézműves technikával.

(EGYÉNI)

Szaktanárral egyeztetett időpont

 

Testnevelés

  Félévente kötelezően választható feladatok: határidő
minden évfolyam

1. Csepel futás vagy bármilyen utcai futóversenyen való részvétel (lányok: min. 2 km, fiúk: min. 3 km)

2. Versenylátogatás: Részvétel bármilyen hazai rendezésű első- vagy másodosztályú, magyar bajnoki, vagy nemzetközi sportrendezvényen, amelyről beszámolót kell készíteniük (Kézzel írott A/4- es lapon)

3. Részvétel valamely hivatalos, iskolánkat képviselő sporteseményen (pl. kötélmászó verseny)

2016. jan. 18.

és

végzős osztályokban 2016. ápr. 18., többi osztályban 2016. június 3.

Szakmai tantárgyak (a 2. félévi feladatok később kerülnek meghirdetésre)

Áruforgalom, munkahelyi egészség és biztonság

  1. félév határidő 2. félév határidő
9. évf.

1) Tervezz meg egy cég vagy egy kereskedelmi egység /bolt,áruház,/ cég feliratát!

Kivitelezés: A4 lapra kézzel vagy számítógépen

2) Tervezz meg egy tetszőleges üzlet kirakatát!

Kivitelezés: A4 lapra kézzel vagy számítógépen

2015.nov. 2.    
10. évf.

1) Készíts egy plakátot a Gyorsan forgó fogyasztási cikkekről (FMCG)!

Kivitelezés: A3 vagy annál nagyobb méretű kartonlapra

2015.okt. 21.    
11. évf.

1) Készíts egy plakátot!

Tartalom javaslatok: árucsoportok, vonalkód típusok, áruvédelmi eszközök

Kivitelezés: A3 vagy annál nagyobb méretű kartonlapra,

2015.okt. 21.    

Üzleti tevékenység tervezése, elemzése /elmélet, gyakorlat/

  1. félév határidő 2. félév határidő
9. évf.

1) A szaktanár által kiadott feladatsor megoldása.

Kivitelezés: A4 négyzethálós lapra kézzel. Számítási feladat menetének részletes levezetése.

2015.dec. 15.    
10. évf.

1) Tetszőleges kereskedelmi vállalkozás illetve egység bemutatása

Tartalom javaslatok: pl. Vállalat története, nevének eredete, termék kínálata, terjeszkedési stratégiája Stb.

Kivitelezés: PPT vagy Prezi. Terjedelem: 10-12 dia.

2015.nov. 2.    
11. évf.

1) A mellékelt feladatsor megoldása

Kivitelezés: A4 négyzethálós lapra kézzel. Számítási feladat menetének részletes levezetése.

2015.nov. 13.    

A marketing alapjai

  1. félév határidő 2. félév határidő
11. évf.

1) A szaktanár által megadott 15 témakörből egy téma kiválasztása, és annak prezentációban való bemutatása

Kivitelezés: PPT vagy Prezi . Terjedelem: 10-12 dia.

2015.nov. 2.    

Gazdálkodási ismeretek

  1. félév határidő 2. félév határidő

12-13. évf.

1) A szaktanár által kiadott feladatsor megoldása.

Kivitelezés: A4 négyzethálós lapra kézzel. Számítási feladat menetének részletes levezetése.

2015.dec. 4.    

Marketing

  1. félév határidő 2. félév határidő
12b, 12c, 12d, 13.b

1) Hasonlítsd össze két különböző termékcsoportba tartozó termék értékesítését, árát, reklámozását!

Kivitelezés: A4 lapra kézzel vagy számítógéppel maximum 2 oldal, illusztrációkkal

2015. nov. 2.    
13.a.

2) Készítsd el a Facebook-on szaktanár által megadott híres ember teljes oldalát!

Kivitelezés: Elektronikus formában www.facebook.com

2015. nov. 2.    

Közgazdaságtan

  1. félév határidő 2. félév határidő
12-13. évf.

1) Hasonlítsd össze 2013-14-es évek munkapiaci helyzetét Magyarországon az alábbi szempontok figyelembevételével:  - munka képes korú népesség, aktív népesség, inaktív népesség, munkanélküliségi ráta, aktivitási ráta

Kivitelezés: A4 lapra kézzel vagy számítógéppel maximum 2 oldal, illusztrációkkal

2015. nov. 2.    
Megjelent: 9844 alkalommal Utoljára frissítve: kedd, 22 szeptember 2015 10:37

Címünk

Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Technikum

1212 Budapest, Széchenyi utca 95.

+36 1 278 30 60

Azonosítók

OM azonosító: 203061/021

Telephely kódja: 001

Írj nekünk!

titkarsag@vasarhelyi.info

Hasznos linkek