Központi írásbeli vizsga - FRISSÍTVE!

Központi írásbeli vizsga - FRISSÍTVE!

A központi írásbeli vizsga napja: 2023. január 21. (szombat), 10 óra

- Kérjük, hogy a vizsgázók a vizsga napján (2023. január 21.) 9.30 óráig érkezzenek meg az iskolába!

- A vizsgázók az iskola előtt és az épületben ne csoportosuljanak. Érkezés után foglalják el helyüket a kijelölt vizsgateremben.

- Személyigazolványt vagy diákigazolványt hozzanak magukkal a tanulók!

- A mobiltelefont kikapcsolt állapotban a táskába kell tenni, a vizsga alatt a tanulók nem használhatják.

- A szülők nem jöhetnek be az iskolába. Kérjük, gyermekeiket csak a kapuig kísérjék, és ott várják őket a vizsga végén.

A vizsga menete:

9.00-9.30: érkezés az iskolába

terembeosztás az aulában: a vizsgázók megkeresik a vizsgatermüket

9.30: tájékoztató a vizsgateremben

10.00: magyar nyelvi írásbeli vizsga

10.45: szünet, 15 perc, ezalatt az iskolát nem lehet elhagyni

11.00: matematika írásbeli vizsga

11.45: a vizsga vége

Általános információk a feladatlapokról

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

A központi írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközökről

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

- Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

- Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kivételt képeznek a sajátos nevelési igényű és a tanulási nehézséggel küzdő tanulók, akiknél a szakértői véleményben meghatározottak alapján járunk el.

} Pótló írásbeli vizsga 2023. január 31. (kedd) 14 órától.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázó által írásban benyújtott, indoklással alátámasztott kérelmet 2023. január 31-ig várjuk. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát.

} A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai 2023. január 21-én 1300 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

} Az értékelt dolgozatok megtekintése 2023. január 27. pénteken 800 órától 1600 óráig történik. A kiértékelt feladatlapokat a vizsgázó és/vagy szülője az iskola képviselőjének jelenlétében tekintheti meg. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegíti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét. Fénymásolat készítésére nincs lehetőség.

} A megtekintés után, az azt követő munkanapon, 2023. január 30. hétfőn 800 órától 1600 óráig lehet észrevételt tenni a titkárságon (103. szoba).

} A vizsgázó és/vagy szülője a központi írásbeli vizsga felvételi eredményt közlő értékelő lapot személyesen veheti át a titkárságon (103. szoba) 2023. február 8-9. szerda-csütörtök  8.00 órától 16.00 óráig.

} Tájékoztató azok számára, akik iskolánk valamelyik képzését jelölik meg a felvételi jelentkezéskor:

BGSZC Vásárhelyi Pál Technikum, OM: 203061/021

5 évfolyamos technikumi osztályok

felvételi kódok:

0001         Kereskedelem – angol nyelv vagy német nyelv

0002         Logisztika – angol nyelv vagy német nyelv

0003         Turisztika – angol nyelv

- A szóbeli vizsga várható időpontja: 2023. február 28, március 1-2. (kedd-szerda-csütörtök).

Címünk

Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Technikum

1212 Budapest, Széchenyi utca 95.

+36 1 278 30 60

Azonosítók

OM azonosító: 203061/021

Telephely kódja: 001

Írj nekünk!

titkarsag@vasarhelyi.info

Hasznos linkek