csütörtök, 11 szeptember 2014 08:14

Olasz nyelv 2. idegen nyelvként

Írta:
Értékelés:
(0 szavazat)

 

Nyelvi előkészítő évfolyamon:

Heti óraszámok:

0.                3 óra

9.                2 óra

10.             2 óra

11.             2 óra

12.             2 óra

Javasolt tankönyv: Giro d’italiano

0.                      Giro d’italiano 1.    1-9. lecke

9.                      Giro d’italiano 2.    1-6. lecke

10.                    Giro d’italiano 2.    7-12. lecke

11.                    Giro d’italiano 3.    1-3. lecke

12.                    Giro d’italiano 3.    4-6. lecke

IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

A fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak.

A négy alapkészség fejlesztése minden egyes témakör feldolgozásának szerves része, így órakeretet a fejlesztendő tartalomra témakörönként adunk meg. Az egyes témakörök feldolgozása során, az ide kapcsolódó anyagok adnak az egyes modulokban alkalmat arra is, hogy az egyes beszédszándékok, illetve nyelvtani ismeretek bemutatásra, elsajátításra kerüljenek.

A 0. évfolyam éves óraszáma 36 hétre heti 3 órával számolva 108 óra. Ebből 97 óra fordítandó a helyi tanterv adott évfolyamának követelményeiben foglaltak teljesítésére, ismétlésre, összefoglalásra, számonkérésre és értékelésre.

A 9-11. évfolyam éves óraszáma 36 hétre heti 2 órával számolva 72 óra. Ebből 65 óra fordítandó a helyi tanterv adott évfolyamának követelményeiben foglaltak teljesítésére, ismétlésre, összefoglalásra, számonkérésre és értékelésre.

A 12. évfolyamon 64 óra áll rendelkezésre (32 hét).

Az összes óraszámot az alábbi feladatok teljesítésére kell fordítani:

- Témakörök feldolgozása - Az egyes témakörökre fordítandó óraszám tartalmazza az adott témakör szókincsének feldolgozását, az egyes alapkészségek fejlesztésére vonatkozó feladatok teljesítését, illetve a témakörök által feldolgozásra, elsajátításra ajánlott beszédszándékok elsajátítását is.

- Nyelvtani fogalomkörök – új anyag feldolgozása, gyakorlás, bevésés, auomatizálás.

- Témazáró dolgozatok írása - A témazáró dolgozatra fordítandó órakeret dolgozatonként 1óra, ezt megelőzi az adott anyag összefoglalása, ismétlése, a témazáró dolgozat előkészítése, illetve a dolgozatok javítása utáni értékelés, javítás.

- A szabad órakeret az összes óraszám 10%-a, amit a nulladik évfolyamon a középiskolai tanulmányaikat megkezdő diákjaink felzárkóztatására, tanulási stratégiák fejlesztésére, gyakorlásra, összefoglalásra, számonkérésre fordítunk.

9-11. évfolyam:

- A szabad órakeret az összes óraszám 10%-a, amit a nehezebben teljesítő diákjaink felzárkóztatására, tanulási stratégiák fejlesztésére, gyakorlásra, összefoglalásra, számonkérésre fordítunk illetve ha a csoport képessége megengedi, a témák alaposabb, részletesebb kifejtésére fordítjuk .

12. évfolyam:

- A szabad órakeret az összes óraszám 10%-a, amit tanulási stratégiák fejlesztésére, vizsgahelyzetek gyakorlására, érettségi feladatok begyakorlására, feladattípusok megismerésére fordítunk.

A továbbhaladás feltétele az értékelési alapelveknek való megfelelés.

0. évfolyam:

Témakörök feldolgozása, szókincs fejlesztése, beszédszándékok gyakorlása

45 óra

Nyelvtani fogalomkörök

40 óra

Összefoglalás, gyakorlás, rendszerezés, dolgozatírás, javítás

12 óra

Szabad órakeret: szintrehozás, felzárkóztatás

11 óra

összesen

108 óra

9-11. évfolyam

Témakörök feldolgozása, szókincs fejlesztése, beszédszándékok gyakorlása

34 óra

Nyelvtani fogalomkörök

23 óra

Összefoglalás, gyakorlás, rendszerezés, dolgozatírás, javítás

8 óra

Szabad órakeret: szintrehozás, felzárkóztatás

7 óra

összesen

72 óra

12. évfolyam:

Témakörök feldolgozása, szókincs fejlesztése, beszédszándékok gyakorlása

26 óra

Nyelvtani fogalomkörök

20 óra

Összefoglalás, gyakorlás, rendszerezés, dolgozatírás, javítás

8 óra

Érettségi feladattípusok gyakorlása

4 óra

Szabad órakeret

6 óra

összesen

64 óra

Témakörök

0. évfolyam:

Személyes vonatkozások, család

Ember és társadalom

Környezetünk

Az iskola

Életmód

Szabadidő, művelődés, szórakozás

Gazdaság és pénzügyek

Informális és formális bemutatkozás

A tanuló életrajza, életének fontos állomásai.

Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Baráti kör, osztálytársak. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.

Öltözködés. Ruhavásárlás. Divat

Vendéglátás

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).

Háziállatok

Közlekedési eszközök

Saját iskola bemutatása. Tantárgyak, órarend. érdeklődési kör, tanulmányi munka.

Magyar és német iskolák összehasonlítása. A múlt és a jelen iskolái

A nyelvtanulás fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.

Napirend, időbeosztás.

Az egészséges életmód (a helyes táplálkozás, a testmozgás szerepe, testápolás).

Ételek, kedvenc ételek, ételkészítés.

Étkezés iskolai menzán, gyorséttermekben

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.

Színház, mozi, koncert, kiállítás. kulturális rendezvények

Sportolás, kedvenc sport.

Vásárlás (étel, ruha, jegy)

8

8

8

6

6

6

3

Témakörök, 9. évfolyam

Ember és társadalom

Környezetünk

Az iskola

Életmód

Utazás, turizmus

Életrajz, bemutatkozás

Lakás, bútorok, színek

Települések, lakástípusok, lakáskeresés

Lakóhely, nagyváros – vidék,

Nyelviskolában

Vendéglátás, ajándékozás

Napirend, tisztálkodás

Szabadidő, hobbi

Sportágak, sportolási szokások

Testrészek, betegségek, egészséges életmód

Nyári élmények, élménybeszámolók

Szálloda

6

8

2

10

8

10. évfolyam

Ember és társadalom

Környezetünk

Az iskola

Életmód

Szabadidő, művelődés, szórakozás

Utazás, turizmus

Tudomány és technika

Gazdaság és pénzügyek

Emberek leírása, személyek jellemzése

Fontosabb állomások az egyén életében

Szoba leírása

Nyelvtanfolyam

Napirend

Ruházat

Étkezési szokások

Tévézési szokások, műsorok

Utazási tippek, országismeret

Utazási irodában

Rekordok

Ruhavásárlás

4

2

2

8

6

6

2

4

11. évfolyam

Ember és társadalom

Környezetünk

Életmód

Szabadidő, művelődés, szórakozás

Utazás, turizmus

Tudomány és technika

                              

Gazdaság és pénzügyek

Munkavállalás, állásinterjú

Foglalkozások

Ünnepek

Lakóhely ismertetése

Az állatok világa

Egészséges étkezés, ételek, étteremben

Főzés, receptek

Háztartási munka

Tévé

Közlekedési eszközök, autó

Programtervezés, utazási előkészületek,

Menetrend, jegyvásárlás

Mobiltelefon, számítógép

Háztartási gépek

Vásárlás, fogyasztás

6

4

6

4

6

4

4

12. évfolyam

Ember és társadalom

Környezetünk

Az iskola

Szabadidő, művelődés, szórakozás

Utazás, turizmus

Gazdaság és pénzügyek

Barátság, emberi kapcsolatok

Segítségnyújtás

Ünnepek, szokások, karácsony

Jövőbeli tervek

Lakás renoválása

Környezetvédelem

Energia

Háziállatok

Iskolai hagyományok

Szórakozási lehetőségek

Nyaralás, élmények

Takarékoskodás

Szolgáltatások, banki ügyintézés

Internetes vásárlás

6

4

4

4

4

4

Megjelent: 4683 alkalommal