Vásárhelyi Erasmus+ KA2 projekt összefoglaló: Job shadowing is European future

Vásárhelyi Erasmus+ KA2 projekt összefoglaló: Job shadowing is European future

Az igényfelmérés alapján a projektben résztvevő mint a hat iskolának problémát jelent a korai iskolaelhagyás, és a képzést be nem fejező diákok. Lengyelországban, ahol a pályázó intézmény található, szükséges volna felmérni a iskolaelhagyók arányát a 16 évesek körében.

A spanyol intézményben a 2017/2018-as tanév során magas volt az iskolaelhagyók aránya, az Olasz iskolában pedig egy adott értéken látszik stabilizálódni, amit a magyar iskoláról is elmondhatunk. A hat intézmény közül a török iskolában a legmagasabb az iskolaelhagyók aránya. A francia intézmény ugyanezzel a problémával néz szembe. A korai iskolaelhagyás problémájának megoldása nem csak a projekt résztvevőit érinti, hiszen számos európai országban is prioritásként kezelik. Minden iskolának megvannak a saját stratégiái. A török intézmény a tanórán kívüli tevékenységeket helyezi előtérbe, hogy ezzel erősítse a diákok kötődését az iskolához. Az iskolában a hangsúly a differenciáláson van, amit két tanár egyidejű jelenléte segít a tanórákon. Ezen kívül az iskola műhelyeket is szervez a javítani kívánó diákoknak. A lengyel iskola próbál egyénileg közeledni a speciális igényű diákokhoz, és segíteni a tanulmányi problémáik megoldásában, mielőtt azok túl komollyá válnak. A lengyel iskolában a korai iskolaelhagyás elsődleges oka az, hogy a diákok hátrányos helyzetű családokból érkeznek, így nem kapnak megfelelő segítséget és motivációt a szüleiktől. Ezért olyan fontos az iskola szerepe a „problémás” tanulók motiválásában. Az olasz intézmény szintén ezzel a problémával küzd. A korai iskolaelhagyás komplex jelenség, sok gazdasági, kulturális, szociális és politikai összetevővel. Ezek némelyikét lehetetlen helyben megoldani, de vannak olyan részproblémák, amikkel az iskola sikeresen veheti fel a küzdelmet. Olaszországban opcionális a középiskola felső tagozata (10-12. évfolyam). Az elsődleges prioritás az, hogy az iskola vonzó legyen a diákok számára, a másodlagos pedig, hogy barátságos és biztonságos közeget nyújtson. Ezen kívül biztosítania kell az eszközöket ahhoz, hogy a diákok a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak. A Job Shadowing egy olyan módszer, ami képes az olasz iskola céljait megvalósítani. Spanyolországban a problémákat kettős nézőpontból próbálják kezelni: Először is nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás által elért szociális kohézió fenntartására az által, hogy olyan programokat támogatnak és szerveznek, amelyek fejlesztik a diákok alapvető készségeit, ami a továbbtanulásban vagy a munkaerőpiacon is jövőt garantál nekik. Másodsorban a spanyol iskola az alkalmazhatóság és az értékteremtés fontosságát hangsúlyozza az oktatás minden szintjén, hogy ezzel készítsék fel őket a munkaerőpiac igényeire és az ott szükséges képességekre. A Job Shadowingot gyakran a szakképzés kontextusában emlegetik, ahol részét képezi a tantervnek is. Az igényfelmérés azonban kimutatta, hogy csak a lengyel iskola rendelkezik olyasmivel, amit a jelen projektben Job Shadowing-ként írunk le. Lengyelországban több mint tíz éves hagyomány az úgynevezett Értékteremtés Napja, amely része egy, a miniszterelnök által is támogatott rendezvénysorozatnak, és amely elsősorban a középiskolás diákokat célozza meg. A diákok lehetőséget kapnak, hogy eltöltsenek egy napot egy helyi cégnél. Megfigyelik, és elemzik a munkahelyeket, és beszélhetnek mentorokkal is. Egy ilyen tapasztalt intézményi partner bizonyosan a projekt előnyére fog válni. A többi iskolában nem, vagy csak korlátozottan érhető el Job Shadowing az általános tagozaton tanuló diákok számára. A középfokú oklevél sok ajtót feltár a diákok előtt, de a munkaerőpiaci ismeretek hiánya, és az általános motivációhiány megfosztja őket a jövőképtől, ami aztán még inkább demotiválja őket. Tapasztalataink szerint azok a tanulók, akiknek konkrét céljai vannak, keményebben dolgoznak az iskolában, mert tudják mi az, amit el szeretnének érni. A diákoknak tudatában kell lenniük, hogy a munkaerőpiacon milyen lehetőségek várnak rájuk, és milyen képzettségre lesz hozzá szükségük. Minden helyi közösség érdekében áll ezeket az információkat a tanulók rendelkezésére bocsátani, ugyanakkor a diákoknak készen kell állniuk arra, hogy a világ más pontjain építsék fel a karrierjüket. Az, hogy képesek legyenek más kulturális hátterű emberekkel együtt dolgozni, ugyanolyan sarkalatos fontosságú, akár a szülővárosukban, akár más országban kívánnak elhelyezkedni. A gyors technológiai fejlődésnek köszönhetően a kommunikáció, az értékteremtés, és a nyelvismeret hamarosan ugyanolyan fontossá fognak válni, mint bármely más, hagyományos tantárgy.

Címünk

Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Technikum

1212 Budapest, Széchenyi utca 95.

+36 1 278 30 60

Azonosítók

OM azonosító: 203061/021

Telephely kódja: 001

Írj nekünk!

titkarsag@vasarhelyi.info

Hasznos linkek