Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról a 8. évfolyamos tanulók számára

 Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról a 8. évfolyamos tanulók számára

A központi írásbeli vizsga napja:     2020. január 18. (szombat)      10 óra

Kérjük, hogy a vizsga napján 2020. január 18-án 930 -ig érkezzenek meg az iskolába!

Személyigazolványt vagy diákigazolványt hozzanak magukkal a tanulók! A mobiltelefont kikapcsolt állapotban kell a kijelölt helyre tenni, a vizsga alatt a tanulók nem használhatják.

A vizsga menete:

  9:30          rövid tájékoztató az aulában; a vizsgabeosztás szerinti vizsgatermek az 1. emeleten

10:00          magyar nyelvi írásbeli vizsga

10:45          15 perc szünet, ezalatt az iskolát nem lehet elhagyni

11:00          matematika írásbeli vizsga

11:45          a vizsga vége

Általános információk a feladatlapokról

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt 10 feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközökről

A dolgozat megírásakor, minden írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával, a rajzokat viszont ceruzával kell elkészíteni.

- Magyar nyelv: A magyar nyelvi a feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

- Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kivételt képeznek az SNI-s tanulók, akiknek a szakértői véleményben meghatározottak alapján járunk el.

Pótló írásbeli vizsga 2020. január 23. 14 óra

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai 2020. január 18-án 1300 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

Az értékelt dolgozatok megtekintése 2020. január 24-én (péntek) 800 órától 1600 óráig történik az iskola 107-es termében.

A kiértékelt feladatlapokat a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében tekintheti meg.

A megtekintés után, az azt követő munkanapon 2020. január 27-én (hétfőn) 800 órától 1600 óráig lehet észrevételt tenni a titkárságon (103. szoba).

A vizsgázó és szülője a központi írásbeli vizsga felvételi eredményt közlő értékelő lapot személyesen veheti át a titkárságon (103. szoba):

  • február 5-én (szerdán)   1200 órától 1600 óráig és
  • február 6-án (csütörtök)  800 órától 1200 óráig

A szóbeli vizsga időpontja: 2020. március 2-3-4. (hétfő-kedd-szerda)

 


Nyomtatás   E-mail