Külföldi nyelvtanulási program

Külföldi nyelvtanulási program

Tempus Közalapítvány

https://tka.hu/nyelvtanulas

 

A középiskolai nyelvi programról

2020-tól a gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók a 9. és 11. évfolyamot követő nyári szünetben kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a Nemzeti alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia) célországaiban, Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországban.

A nyelvtanulási program hazai költségvetésből fog megvalósulni. A szaktárca (EMMI) megbízásából a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány végzi, mivel többek között az Erasmus+ kapcsán jelentős tapasztalattal rendelkezik a középiskolás korosztály nemzetközi mobilitásának támogatásában.

 

A nyelvtanulásról

A nyelvi program keretében egyrészt a célországok hivatalos oktatási és kulturális szervezete által minősített nyelviskolákban történő nyelvtanulás lesz támogatható, ahol a megfelelő szakmai színvonal biztosítása mellett felkészülten vállalnak felelősséget a középiskolás tanulókért. A nyelviskolák listája a Tempus Közalapítvány honlapján lesz elérhető. 

A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, minimum 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon kívül egyéb kulturális, szabadidős programok keretében is lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására. A nyelviskolák az újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat, a szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet.

 

Ki jelentkezhet a programra?

A középiskolai nyelvi programban először a 2019/2020-as tanévben 9. és 11. osztályos nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók jogosultak alanyi jogon részt venni pályázat útján.
A nyelvi előkészítőt végző tanulók és a két tanítási nyelvű középiskolák tanulói választhatnak, hogy a nyelvi előkészítő év után (azaz a 9/Ny illetve a 9/Kny évfolyam után) vagy a 9. osztály elvégzése után kívánnak-e kiutazni. Ezt követően további egy alkalommal vehetnek részt célországi nyelvi képzésben (tehát a 11. évfolyam után).

Mely nyelvek választhatók?

A nyelvi program keretében az első nyelvként tanulható idegen nyelvek választhatóak, tehát az angol, a német vagy a francia nyelv. A tanuló nem köteles az elsőként tanult idegen nyelvet választani tehát azt, amit általános iskolában kezdett el tanulni, azonban legalább a pályázat évében (a 9. vagy a 11. osztályban) már tanulnia kell a választott nyelvet.

Elsősorban természetesen azt a nyelvet ajánlott választani, amelyben a tanuló már magasabb szintet ért el, mert a külföldi nyelvi képzés ebben az esetben a leghatékonyabb. Azonban előfordulhat, hogy az első idegen nyelvből a tanuló már szerzett nyelvvizsgát, így ezt a lehetőséget pl. további nyelvvizsga megszerzésére szeretné felhasználni.

 

Mire kapható támogatás?

A nyelvi program a célországokban való nyelvtanulásra teljeskörű támogatást nyújt, tehát fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a külföldi szállást és ellátást, a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket (pl. reptéri transzfer díját, napi tömegközlekedés költségét). A tanulók a támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, előfinanszírozás nem lesz szükséges.

A pénzügyi konstrukció részleteiről később tudunk teljeskörű tájékoztatást adni.

A résztvevő tanuló az elnyert támogatásról a nyelvtanfolyami részvétel igazolásával, továbbá tartalmi beszámoló készítésével számol el. A tanuló hibájául felróható nem teljesítés esetén a tanuló (gondviselő) a teljes támogatás összegét köteles visszafizetni.

 

Milyen formában lehet részt venni a programban?

A célországokban történő nyelvtanulás az alábbi formákban valósulhat meg:

- a hazai középiskolák (vagy fenntartók) által szervezett csoportos kiutazás és részvétel a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben;

- tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben.

 

Hogyan lehet jelentkezni a programra?

A nyelvi program 2020-ban indul, a jelentkezések még nem kezdődtek el. Jelenleg a program előkészítése történik. A pályázati felhívás megjelentetését 2019 ősz végéig tervezik, a pályázatok beadására 2020 első hónapjaiban kerül majd sor.

Az érintett tanulóknak lehetőségük van egyéni kiutazás keretében részt venni nyelviskolai tanfolyamon. Amennyiben a tanuló és családja ezt a kiutazási formát szeretné választani, úgy kérjük, körültekintően vizsgálják meg, hogy a tanuló nyelvi szintje, önállósága megengedi-e, hogy egyénileg utazzon ki a képzésre, illetve a tanuló köznevelési intézménye által biztosított kísérőtanár segítsége nélkül boldoguljon a külföldi országban a nyelvtanfolyam idején. Az ilyen típusú kiutazást a 9. osztályt követően kizárólag azoknak a tanulóknak javasoljuk, akik magas szintű nyelvtudással rendelkeznek, van tapasztalatuk nemzetközi környezetben való önálló helytállásra, rutinosak a külföldre történő önálló kiutazásban. 11. évfolyam után, haladó nyelvi szinttel, nagykorú tanulók esetében inkább javasolható az egyéni részvétel a programban.

Ha az egyéni, nyelviskolai tanfolyamra történő kiutazást választják, úgy a pályázást is a tanuló, illetve családja végzi, nem a tanuló köznevelési intézménye.

 

Milyen nyelviskolát, tanfolyamot választhatok?

A nyelvtanulási program keretében a célországokban működő, minősített nyelviskolákban történő nyelvtanulás támogatható. Mind az intézményi pályázók (csoportos kiutazás), mind az egyéni jelentkezők kizárólag a Tempus Közalapítvány oldalán feltüntetett, a nyelvtanulási programban közreműködő nyelviskolákat és ezen nyelviskolák által, kizárólag erre a programra összeállított szolgáltatási csomagokkal és árakkal kialakított nyelviskolai tanfolyamokat választhatnak.

Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, hogy más szervezetek (utazási irodák, nyelviskolák, stb.) által kínált tanfolyamok, programcsomagok a nyelvtanulási program keretében nem lesznek támogathatóak!

A választható nyelviskolákat és képzési programokat a honlapunkon fogják megtalálni.

 

Milyen idősávban valósíthatók meg a nyelviskolai programok?

A nyelviskolába történő kiutazások kizárólag a nyári szünetben (2020. június 13. és augusztus 30. között) valósulhatnak meg.
A jelentkezéskor a 11. évfolyamos tanulóknak figyelembe kell venniük, hogy a megadott időszakban a négyhetes összefüggő nyári szakmai gyakorlatot is teljesíteniük kell. Ezenkívül figyeljenek arra is, hogy az előrehozott érettségi vizsga szóbeli időszaka június 15-26-ig tart.

További információk a Tempus Közalapítvány honlapján:

https://tka.hu/nyelvtanulas

Címünk

Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Technikum

1212 Budapest, Széchenyi utca 95.

+36 1 278 30 60

Azonosítók

OM azonosító: 203061/021

Telephely kódja: 001

Írj nekünk!

titkarsag@vasarhelyi.info

Hasznos linkek