Külföldi nyelvtanulási program (2021/2022)

Külföldi nyelvtanulási program (2021/2022)

A program hivatalos honlapja, ahol minden információt megtalálhatnak:

https://www.knyp.hu/hu/knyp

Iskolánk tájékoztatója aktuális információkkal itt található.

A 2021/2022-es tanévtől a 9. és 11. évfolyamos tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a Nemzeti alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia) célországaiban: az Egyesült Királyságban, Írországban, Máltán, Németországban, Ausztriában, Franciaországban.
A Programban való részvétel alanyi jogon jár az érintett diákok számára, amelynek teljes összegét Magyarország Kormánya biztosítja.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány végzi, mivel többek között az Erasmus+ kapcsán jelentős tapasztalattal rendelkezik a középiskolás korosztály nemzetközi mobilitásának támogatásában.

A célországokban történő nyelvtanulás három formában valósulhat meg:

  • tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben (egyéni nyelviskolai pályázat);
    Ha az egyéni kiutazást választják, úgy a pályázást is a tanuló, illetve családja végzi, nem a tanuló iskolája.
  • a hazai középiskolák (vagy fenntartók) által szervezett csoportos kiutazás és részvétel a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben (csoportos nyelviskolai pályázat);
    • a hazai középiskolák által a partneriskolákkal közösen szervezett projektalapú mobilitás a célországokban. E mobilitásoknak is a tanulók idegennyelv-tudásának fejlesztése a fő célja (csoportos partneriskolai pályázat).

 

Ki jelentkezhet a programra?
A Külföldi Nyelvtanulási Programban először a 2021/2022-es tanévben a 9. és 11. évfolyamos tanulók jogosultak alanyi jogon részt venni pályázat útján.

 

Mely nyelvek választhatók?
A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében a Nemzeti alaptanterv szerint első nyelvként tanulható idegen nyelvek választhatók, tehát az angol, a német vagy a francia nyelv, valamint speciális esetben a kínai.
A tanuló nem köteles az elsőként tanult idegen nyelvet választani, tehát azt, amelyet általános iskolában kezdett el tanulni, azonban legalább a pályázat évében (a 9., 11. osztályban) már tanulnia kell tantervi keretek közt a választott nyelvet.
Elsősorban természetesen azt a nyelvet ajánlott választani, amelyben a tanuló már magasabb szintet ért el, mert a külföldi nyelvi képzés ebben az esetben a leghatékonyabb. Azonban előfordulhat, hogy az első idegen nyelvből a tanuló már szerzett nyelvvizsgát, így ezt a lehetőséget pl. további nyelvvizsga megszerzésére szeretné felhasználni.

 

A programban részt vevő nyelviskolák, választható kurzusok

A nyelvi képzés időtartama 10 tanítási nap, amelynek keretében a tanuló összesen legalább 40 tanórányi időtartamban részesül nyelvi oktatásban. Ezen kívül számára a fogadó nyelviskola vagy az érintett partneriskola további nyelvi fejlesztést, tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket tarthat. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására. A nyelviskolák az újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat. A szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, lehetőség szerint sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet.

A Program keretében a tanulók külföldi nyelvtanfolyam helyett az intézményük szervezésében, partnerintézményi együttműködésben is részt vehetnek, amelynek célja, hogy a célországi partneriskolákkal közös projektek megvalósítása során fejlesszék nyelvtudásukat.

 

Finanszírozási tudnivalók

A Külföldi Nyelvtanulási Program a célországokban való nyelvtanulásra teljes körű támogatást nyújt, tehát fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a külföldi szállást és ellátást, a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket. A tanulók a támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, előfinanszírozás nem szükséges.
A pénzügyi konstrukció részleteiről, a beszámolási kötelezettségekről és az esetleges nem teljesítés esetéről a pályázati felhívásokban olvashat.

A résztvevő tanuló az elnyert támogatásról a nyelvtanfolyami részvétel igazolásával, továbbá tartalmi beszámoló készítésével számol el. A tanuló hibájául felróható nem teljesítés esetén a tanuló (gondviselő) a teljes támogatás összegét köteles visszafizetni.

Mikor valósíthatók meg a nyelviskolai programok?

A nyelviskolába történő kiutazások kizárólag a nyári szünetben (2022. június 17. és augusztus 31. között) valósulhatnak meg.
A jelentkezéskor a 11. évfolyamos tanulóknak figyelembe kell venniük, hogy a megadott időszakban a négyhetes összefüggő nyári szakmai gyakorlatot is teljesíteniük kell. Ezenkívül figyeljenek arra is, hogy az előrehozott érettségi vizsga szóbeli időszaka június 13-24-ig tart.

Hogy lehet jelentkezni a programra?

Pályázni a honlapunkon keresztül elérhető elektronikus pályázati felületen lehet (Pályázom!), amelynek várható nyitása 2022. február.

A pályázati felhívásokat az intézmények vagy tanulók oldalakon találja meg az adott pályázati típusnak megfelelően!

Címünk

Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Technikum

1212 Budapest, Széchenyi utca 95.

+36 1 278 30 60

Azonosítók

OM azonosító: 203061/021

Telephely kódja: 001

Írj nekünk!

titkarsag@vasarhelyi.info

Hasznos linkek