OM azonosító: 203061 | Telephely kódja: 021

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról a 8. évfolyam számára

A központi írásbeli vizsga napja: 2018. január 20. (szombat) 10 óra

Jelentkezés: A www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPOT” abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.

Jelentkezési határidő: 2017. december 8.

Kérjük, hogy a vizsga napján 2018. január 20-án 9.30 óráig érkezzenek meg az iskolába!

Személyigazolványt vagy diákigazolványt hozzanak magukkal a tanulók!

A mobiltelefont kikapcsolt állapotban a táskába kell tenni, a vizsga alatt a tanulók nem használhatják.

A vizsga menete:

  • 9:30: rövid tájékoztató az aulában; a vizsgabeosztás szerinti vizsgatermek az 1. emeleten
  • 10:00: magyar nyelvi írásbeli vizsga
  • 10:45: szünet, 15 perc, ezalatt az iskolát nem lehet elhagyni
  • 11:00: matematika írásbeli vizsga
  • 11:45: a vizsga vége

Általános információk a feladatlapokról

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

A központi írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközökről

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

  • Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
  • Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.


Pótló írásbeli vizsga 2018. január 25. 14.00 órától.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát.
A
felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai 2018. január 20-án 13.00 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.
Az
értékelt dolgozatok megtekintése 2018. január 26-án (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig történik az iskola 107-es termében.
A kiértékelt feladatlapokat a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében tekintheti meg.

A megtekintés után, az azt követő munkanapon 2018. január 29-én (hétfőn) 8.00 órától 16.00 óráig lehet észrevételt tenni a titkárságon (103. szoba).

A vizsgázó és szülője a központi írásbeli vizsga felvételi eredményt közlő értékelő lapot személyesen veheti át a titkárságon (103. szoba):

  • 2018. február 7-én (szerdán) 12.00 órától 16.00 óráig és
  • 2018. február 8-án (csütörtök) 8.00 órától 12.00 óráig