OM azonosító: 203061 | Telephely kódja: 021

Felvételi tájékoztató 8. osztályosoknak

 Tagozatkódok és leírásuk:

 

0070                Kereskedelem – 4 éves szakgimnázium (angol nyelv)

4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv az angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; kereskedelem ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: kereskedő

 

0071                Kereskedelem – 4 éves szakgimnázium (német nyelv)

4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv a német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; kereskedelem ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: kereskedő

 

0072                Közlekedés, szállítmányozás és logisztika - 4 éves szakgimnázium (angol nyelv vagy német nyelv)

4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv az angol nyelv vagy német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

 

0073                Turisztika - 4 éves szakgimnázium (angol nyelv vagy német nyelv)

4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv angol nyelv vagy német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; turisztika ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: turisztikai szervező, értékesítő

 

Előkészítő: 2017. október 9-től - 2018. január első hetéig, hetente két alkalommal: hétfő és szerda (15.00-16.30)

Nyitott Kapuk: 2017. november 13-17. (8.00-13.00)
Minden egész órában szóbeli tájékoztatás, az iskola épületének bemutatása, ismerkedés a diákélettel és az intézményben zajló oktatással.

 

Beiskolázási szülői értekezlet:    2017. november 20. 17.00 óra

A képzésekre felvételivel lehet bejutni, a jelentkező tanulóknak meg kell írniuk az egységes magyar nyelvi és matematika központi írásbeli felvételi feladatlapot. A felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket, az írásbeli felvételi vizsgák eredményeit továbbá a szóbeli vizsga eredményét is figyelembe vesszük.

 

Felvételi pontok számítása

Hozott pontok:

 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv
(7. év végi, 8. osztály 1. félévi osztályzatok)

40 pont

Szerzett pontok:

Központi írásbeli vizsga

magyar nyelv

50 pont

matematika

50 pont

Szóbeli felvételi vizsga

szövegértési, valamint logikai képességet, véleményalkotási készséget, általános műveltséget mérünk

10 pont

Összesen:

 

150 pont

 

Annak a tanulónak, akinek az általános iskolában tanév végi bizonyítványában, illetve 8. osztály I. félévi értesítőjében elégtelen osztályzata van, a felvételi kérelme elutasításra kerül.

 

A központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lap a www.oktatas.hu honlapról tölthető le.

leadási határidő a középiskolába : 2017. december 08.

 

A központi írásbeli vizsga időpontja:      2018. január 20. szombat 10 óra

2018. január 25. csütörtök 14 óra (pótló)

A szóbeli vizsga időpontja: 2018. február 26-27-28.

 

A gyorsabb tájékoztatás érdekében kérjük a tanulói jelentkezési lapon adják meg az e-mail címüket.

 

További részletes információ és régebbi felvételi feladatsorok a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés ® Középfokú felvételi eljárás menüpontban található.

Ha a felvételi eljárás során a 30. helytől azonos pontszámot értek el a tanulók, akkor a differenciálás szempontjai sorrendben a következők:

  • A megírt matematika és magyar nyelv felvételi eredménye pontszámban több.
  • HPP szerint különleges helyzete indokolja: testvére vagy valamelyik szülője a Vásárhelyibe jár illetve járt.
  • Beiskolázási körzet (előnyben részesül az a tanuló, akinek a lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található)
  • Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (Kérjük a szükséges igazolást iskolánkba személyesen eljuttatni.)

A sajátos nevelési igényű tanulót illetve a beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulót a felvételi eljárás során szülői kérelem alapján a szakértői vélemény csatolása mellett és az általános iskolai előzményekre való hivatkozás alapján mentesítjük, felmentjük illetve a szükséges segédeszközök használatának lehetőségét, valamint az időhosszabbítást biztosítjuk a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Felmentések esetén arányosítva számítjuk a tanuló felvételi pontját.